Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 
  •          Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου  εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1 – Ε9)
  •          Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση
  •          Φοροτεχνικές συμβουλές για υπολογισμό και κάλυψη τεκμηρίων
  •          Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα
  •         Εργατικές διαφορές