Υπηρεσίες προς επαγγελματίες

 

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Σύνταξη και υπογραφή ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων
 • Ενάρξεις – συστάσεις – μετατροπές εταιριών
 • Επιστροφή ΦΠΑ
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Αντιπροσώπευση σε Δ.Ο.Υ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ , Νομαρχία κλπ
 • Εργασίες τέλους χρήσεως (αποτίμηση, απογραφή, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, συμφωνίες, εκτυπώσεις)

 

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 •         Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, επιστροφές), παρακρατούμενων (ΦΜΥ-   προσωρινή δήλωση) και άμεσων φόρων, (εισοδήματος), και υποβολή αυτών ηλεκτρονικά
 •          Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών
 •          Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 •          Intrastat – Ανακεφ/κοί πίνακες αποκτήσεων, παραδόσεων
 •          Δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων.
 •          Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές (Μητρώο)
 •          Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 •          Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών

 

Εργατικά – Ασφαλιστικά

 •          Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.
 •          Κατάρτιση Α.Π.Δ. και υποβολή αυτής ηλεκτρονικά
 •          Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικού έργου (ασφάλιση οικοδόμων).
 •          Υπολογισμοί αυτόματα μισθών – ημερομισθίων, υπερωριών νυχτερινών   κ.λ.π.
 •          Τεράστιες δυνατότητες στις εκτυπώσεις ανάλογα με την επιχείρηση.     
 •          Καταστάσεις εισφορών
 •          Συγκεντρωτικές καταστάσεις
 •          Μηχανογραφικό ΙΚΑ
 •          Εκπροσώπηση στην επιθεώρηση εργασίας, IKA, ΟΑΕΔ
 •          Διαδικασία προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων
 •          Αποστολή online μέσω e-mail όλων των καταστάσεων.
 •          Ατομικές συμβάσεις προσωπικού.
 •          Εργατικές διαφορές.