Τρόποι πληρωμής

 

Μέσω τράπεζας

  GR561 002 002 008 806 IBAN   GR76 0140 5610 5610 0200 2008 806 
 

 

ΙΒΑΝ   GR30 0260 6820 0006 3020 0226 290

 
 
 
 

  ΙΒΑΝ  GR21 0172 5160 0055 1609 8275 660 

 

 

Μέσω viva wallet