ΣτΠ: «Ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης από το ΙΚΑ, αδικεί όσους εργάζονται με μειωμένο ωράριο και πρέπει να αλλάξει»

2016-02-26 17:45
Η μερική απασχόληση ερμηνεύεται αλλιώς από το ΙΚΑ και αλλιώς από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Τι ισχύει τελικά; 
 
Πολλοί συνάδελφοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη διοίκηση και τα όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όταν υπόκεινται σε έλεγχο πελάτες τους που απασχολούν ή κάποτε απασχόλησαν προσωπικό με μερική απασχόληση.
Τα όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όταν εργαζόμενος
1.    απασχολείται ανελλιπώς με σύστημα 5ήμερης εργασίας,
2. αμείβεται με ημερήσια αμοιβή μεγαλύτερη του τεκμαρτού ημερομισθίου (Τ.Η.) της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης ή με μηναία αμοιβή μεγαλύτερη του 25πλάσιου του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης και
3.  με ημερήσιο ωράριο ίσο ή μεγαλύτερο του 1/2 του νόμιμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης (δηλαδή 4 ωρών και πλέον) αναγνωρίζει τόσες ημέρες ασφάλισης όσες ακριβώς είναι οι πραγματικές ημέρες εργασίας του πενθήμερου, δηλαδή 20, 21, 22 ή 23, ανάλογα το μήνα εργασίας.
Ο τρόπος αυτός υπολογισμού των ημερών ασφάλισης για τους ανωτέρω εργαζόμενους είναι τυπικά και ουσιαστικά μη νόμιμος, δεδομένου ότι δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη νόμου και ως εκ τούτου αυθαίρετος.
 
Με δελτίο τύπο ο Συνήγορος του Πολίτη ανακοινώνει ότι η ακολουθουμένη, έως τώρα, από το ΙΚΑ, πρακτική της αναγνώρισης σε μερίδα απασχολουμένων με μειωμένο ωράριο, ημερών ασφάλισης λιγότερων από 25, είναι αντίθετη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ως εκ τούτου θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Ο Συνήγορος τονίζει ότι ο σημερινός τρόπος υπολογισμού, προκαλεί ποικίλες δυσμενείς επιπτώσεις στους ασφαλισμένους, όπως στέρηση 3 – 4 ημερομισθίων μηνιαίως και 36 – 48 ετησίως και αποτελεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων με πιθανή συνέπεια την μη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για την θεμελίωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, (σύνταξη, ασφάλιση ασθένειας κλπ).
Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι τα διοικητικά δικαστήρια έχουν ήδη κρίνει παράνομο τον εν λόγω τρόπο υπολογισμού που εξακολουθεί να εφαρμόζει το ΙΚΑ.
 
** Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη συνάδελφο και πολύ καλή φίλη Κατερίνα Τσαμπά για το άρθρο.