Πρόγραμμα Γέφυρα. Πώς θα λάβετε επιδότηση του δανείου σας

2020-09-22 21:00

Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, ήρθε να βοηθήσει ρυθμίζοντας και επιδοτώντας τα δάνεια για αγορά Α’ κατοικίας. Αφορά σε φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.

Παρακάτω, αναφέρουμε μερικές ερωτοαπαντήσεις και μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή με το γραφείο μας ώστε να δούμε την περίπτωσή σας αναλυτικά.

 1. Πώς προστατεύεται η 1η κατοικία;

Η προστασία της 1ης κατοικίας έληξε στις 28/2/2019. Στη συνέχεια, με νέο νόμο (4605/2019) παρατάθηκε για ακόμα 6 μήνες με την προϋπόθεση ότι τα ρύθμιζαν τα δάνειά του το κάθε πρόσωπο. Η ισχύς του Νόμου αυτού παρατάθηκε για επιπλέον 7 μήνες, μέχρι την 31.07.2020. Όμως, παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν υπήρχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Από την 1/8/2020 ισχύει ένα νέο πρόγραμμα για όλους τους δανειολήπτες με υποθήκη στην 1η κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού. Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε με τον Νόμο 4714/2020 και αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό. Η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.

 1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)
 •  να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους
 • να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα – ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος – εσόδων), είτε οι ίδιοι ή στενοί συγγενείς (σύζυγος, εξαρτώμενα μέλη)
 • να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για ανάλυση της περίπτωσής σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

 1. Ποιος μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία για λογαριασμό μου;

Μπορείτε να αναθέσετε την υποβολή της αίτησης στον σύμβουλό σας λογιστή. Ο σύμβουλος θα πληρωθεί από την τράπεζα, μετά την έγκριση της αίτησής σου για ένταξη στο πρόγραμμα και ακολούθως η τράπεζα θα επιμερίσει το κόστος αυτό στο δάνειο σου και θα αποπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκειά του.

 1. Ποια είναι η διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης;

Εφόσον το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια αποστέλλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά με τη λήξη της αναστολής πληρωμών, που ενδεχομένως έχει χορηγηθεί από την τράπεζα, αλλά το αργότερο έως 31/12/2020.

Αν το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες σας καλούν για να προσκομίσετε τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσετε εντός 15 ημερών.

 1. Τι ισχύει για τους εγγυητές και συνοφειλέτες δανείου;

Μπορεί να υποβάλει αίτηση και ο συνοφειλέτης ή εγγυητής δανείου, ακόμη και χωρίς την υποβολή αίτησης από τον πρωτο-οφειλέτη (π.χ. σε περίπτωση διαζευγμένων), εφόσον οι ίδιοι έχουν βάλει υποθήκη / προσημείωση στη δική τους 1η κατοικία. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνοφειλέτης ή εγγυητής θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Νόμου.

 1. Πώς ορίζεται η 1η κατοικία; Έχω ιδιόκτητο σπίτι, αλλά διαμένω προσωρινά αλλού λόγω της εργασίας μου, τι ισχύει;

Ως «κύρια κατοικία» νοείται αυτή που δηλώνεις στην πλατφόρμα του παρόντος Νόμου. Η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα όλες τις κατοικίες που υπάρχουν στο έντυπο ΕΝΦΙΑ και εσύ υποδεικνύεις ποια είναι η 1η κατοικία σου. Αν διαμένεις σε άλλη κατοικία (π.χ. σώματα ασφαλείας, ιατροί, εκπαιδευτικοί κ.λπ. που εργάζονται σε άλλη πόλη), τότε και πάλι μπορείς να υποβάλεις αίτηση για την επιδότηση του δανείου που βαρύνει την 1η κατοικία σου. Δεν χρειάζεται να «φορτώσεις» κάποια έγγραφα στην πλατφόρμα για να αποδείξεις τους επαγγελματικούς λόγους που δικαιολογούν την προσωρινή διαμονή σου εκτός της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας σου.

 1. Ποια είδη δανείου επιδοτούνται;

Όλα τα είδη δανείου: στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την 1η κατοικία. Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθηκαν με Κρατική εγγύηση (π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.λπ.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – ΟΕΚ, Ν. 4605/2019) προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

 1. Πώς γίνεται η πληρωμή των δόσεων και τι πρέπει να προσέξω μετά;

Εσύ θα πρέπει να πληρώνεις κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης δανείου, που δεν το καλύπτει το Κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα πρέπει να πληρώνεις ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου, για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψεις την Κρατική επιδότηση.

 

Επειδή η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, παρακαλείσθε για περισσότερες πληροφορίες και ανάλυση, να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας.

 

Με εκτίμηση,

Γιώργος Λαλιώτης & Συνεργάτες

Πηγή: www.keyd.gov.gr