Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη διαπραγμάτευση της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου ελληνικού μνημονίου αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και οι προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το ποιοι θα πληρώσουν το φορολογικό λογαριασμό για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό.

Είναι αυτοί που βγάζουν περισσότερα από 35.000 ευρώ που στην εποχή του τρίτου μνημονίου και της κυβέρνησης της αριστεράς θεωρούνται "πλούσιοι".

Αυτοί θα κληθούν να καλύψουν και δημοσιονομικό κενό που προσεγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των 300 που προβλέπονται στον φετινό προϋπολογισμό. Η αύξηση της φορολόγησης θα γίνει μέσω επιβαρυντικών παρεμβάσεων στις τέσσερις κλίμακες φορολόγησης των εισοδημάτων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που δημοσίευσε και το "Κεφάλαιο" η τελευταία πρόταση της κυβέρνησης για την κλίμακα των μισθωτών προβλέπει μια πρόσθετη παρέμβαση με εφαρμογή του συντελεστή 42% από τα 35.000 ευρώ αντί των 42.000 και πάνω που εφαρμόζεται σήμερα.

Μισθωτοί- συνταξιούχοι

‘Ετσι, η κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση προβλέπει τα εξής:

 • για εισόδημα έως 25.000 συντελεστής 22%
 • από 25.001 έως 35.000 συντελεστή 32%
 • από 35.001 έως 60.000 συντελεστή 42%
 • από 60.001 και πάνω συντελεστή 60%.

Η έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο έως 9.500 ευρώ παραμένει ανέγγιχτη. Με τις αλλαγές αυτές αυξάνεται το φορολογικό βάρος για όσους μισθωτούς έχει μεικτό (αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές) εισόδημα πάνω από 2.900 ευρώ ή καθαρό εισόδημα πάνω από περίπου 1.800 ευρώ.

Επαγγελματίες

Η υφιστάμενη κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών αντικαθίσταται από την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, αλλά χωρίς την παροχή έκπτωσης έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο. Έτσι και η κλίμακα των επαγγελματιών διαμορφώνεται ως εξής:

 • για εισόδημα έως 25.000 συντελεστής 22%
 • από 25.001 έως 35.000 συντελεστή 32%
 • από 35.001 έως 60.000 συντελεστή 42%
 • από 60.001 και πάνω συντελεστή 60%.

Από την αλλαγή αυτή προκύπτει ελάφρυνση για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως περίπου 34.000 ευρώ (η οποία εξανεμίζεται από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών) και επιβαρύνσεις για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 34.000.

Ενοίκια

Επιβαρυντικές παρεμβάσεις προβλέπει και η πρόταση της κυβέρνησης για τη φορολόγηση των ενοικίων, χωρίς ακόμη να έχει ξεκαθαριστεί αν η αύξηση των συντελεστών θα ισχύσει από τα εισοδήματα του 2015, όπως προέβλεπε το μνημόνιο, ή τα φετινά.

Η νέα κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων έχει ως εξής:

 • για εισόδημα έως 12.000 αύξηση του συντελεστή από 11% σε 15%
 • για εισόδημα από 12.001 έως 40.000 αύξηση του συντελεστή από 33% σε 35%
 • για εισόδημα από 40.001 και πάνω επιβολή νέου συντελεστή 45%

Εισφορά αλληλεγγύης

Επιβαρύνσεις πάνω από τα 35.000 ευρώ συνολικό εισόδημα φέρνει και η νέα μορφή της κλίμακας υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Η νέα κλίμακα θα λειτουργεί με υπολογισμό του φόρου ανά κλιμάκιο εισοδήματος (και όχι του συνόλου όπως υπολογίζεται σήμερα) και έχει την εξής μορφή:

 • 0% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ
 • 0,7% για εισόδημα 12.001-20.000 ευρώ (ο συντελεστής εφαρμόζεται επί του συνόλου του εισοδήματος)
 • 3% για 20.001-30.000 ευρώ
 • 5% για 30.001-50.000 ευρώ
 • 6% για 50.001-100.000 ευρώ
 • 8% για 100.001-500.000 ευρώ
 • 10% για 500.001 ευρώ και άνω

 

Πηγή: Capital.gr